Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Výbory

 Složení výborů

 Starosta obce

Ing. Miloslav Zapletal

Místostarosta s pravomocemi:

a) zastupovat starostu obce v jeho nepřítomnosti
b) zodpovídá za kontrolu příspěvkových organizací Základní škola Nová Ves I
c) zodpovídá za údržbu veřejných prostranství v Nové Vsi I a na Ohradě

Jaroslav Ryšánek

Petr Čech   

 Předseda finančního výboru 

 Jiří  Vrkota      

 členové

 Drahomíra Fořtová   

 

 Jiří Voslář

 Předseda kontrolního výboru

 Josef Keltner

 členové

 Radka Hladíková

 

 Miloslav Srb

 Předseda stavební komise      

 Petr Čech

 členové

 Jiří Volavka

Alexandr Hájek DiS

 Předseda komise pro sport a mládež

 Jiří Vrkota

 člen

 Marcela Převrátilová

 

 Miroslav Březina

   

Zastupitelstvo

Složení Zastupitelstva obce 

Jméno 

strana 

Starosta - ing. Miloslav Zapletal 

SNK 

1. místostarosta - Jaroslav Ryšánek 

SNK 

2. místostarosta - Petr Čech 

SNK

Josef Keltner 

SNK 

Karel Bodlák 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

Jiří Vrkota 

SNK 

Miloslav Srb 

SNK 

Radka Hladíková

SNK 

MUDr. Peter Szitás 

 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

Mgr. Iveta Bodláková 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

Alexandr Hájek DiS 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

Jednací řád Zastupitelstva obce >>> (.pdf / 2,6 MB)

 

 
   

Kontakty

Kontaktní spojení

 

1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Nová Ves I
Václavské nám. 22
Nová Ves I
280 02 Kolín 2

2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Nová Ves I
Václavské nám. 22
Nová Ves I
280 02 Kolín 2

3. Úřední hodiny

Pondělí
7:00 - 17:00

Úterý
7:00 - 15:00

Středa
7:00 - 17:00

Čtvrtek
7:00 - 15:00

Pátek
7:00 - 13:30

4. Telefonní čísla

Telefony:

321 762 214
602 541 840 (Ing. Miloslav Zapletal starosta)
606 044 741 (Jaroslav Ryšánek 1. místostarosta - odpady)
602 465 766 (Petr Čech 2. místostarosta - školství)

 

Úvodem

Novoveské listy

Obec leží v rovinatém terénu středního Polabí, na úpatí osamělého návrší Bedřichov 279m.  Severovýchodně od vsi je za železniční tratí staré řečiště Labe, kde jsou po obou březích napřímeného umělého koryta zbytky někdejší labské nivy, prostoupené lužními lesy i částmi starých labských meandrů s bohatou flórou i faunou. Tato krajina ještě stále nabízí plno možností odpočinku, jak pasivního, tak aktivního. 

 Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Václava, přestavěný roku 1835 a v  roce 1995 byla provedena rekonstrukce věže kostela sv. Václava. 

 Na začátku tisíciletí má katastrální území obce Nová Ves I rozlohu 1120ha a v současné době čítá včetně částí Ohrada, Klavary a Chaloupky 1200 obyvatel. Poslední přidělené číslo domu v Nové Vsi I je čp. 297 a na Ohradě čp. 168. 

V současnosti je v obci fungující Základní škola Prosperity (1. až 5. třída) a Mateřská škola.

Že obec skutečně žije, o tom svědčí celá řada aktivit a fungování spolků. Keramikou, jež má za sebou prodejní výstavy, jarmarky, adventní betlém a především nadšené malé i velké amatérské umělce počínaje. Společně s oslavou bitvy u Kolína se staly tradicí „Běhy krajem bitvy u Kolína", kde se každoročně akce účastní více závodníků. Ani spolky nezůstávají pozadu, Ohradská beseda úspěšně organizuje Staročeské máje, rybáři se vzorně starají o naše rybníky a ještě nezapomínají na mladou generaci a pořádají pro ni závody v rybolovu. Sbor dobrovolných hasičů nás chrání nejen před požáry, ale také zajišťuje různé akce nejen pro děti, tak i pro nás dospělé. Sportovní aktivity jsou u nás také na slušné úrovni, v prostorách obecního úřadu je dvakrát v týdnu otevřena posilovna a společné cvičení žen. I široká základna stolního tenisu využívá tyto prostory k tréninkům a zápasům v okresním žebříčku. V žádném případě nemůžeme zapomenout na fotbalisty. Vždyť každý víkend mají tolik nadšených fanoušků, kteří je chodí podporovat.

 

Pojďte s námi na virtuální prohlídku obce

Virtuálné prohlídka