Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

Obecní úřad

Logo CzechPointCzechPoint

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

 

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů
  • podání vůči státní správě
  • autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby a naopak
  • založení a správa datové schránky

a další. Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady: Doklad totožnosti Plná moc (v případě zmocněnce) Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce) Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.) Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon) Dokument ke konverzi (v případě autorizované konverze; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně) Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci. Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.

Úřední hodiny:

Pondělí 7:00 - 17:00

Úterý 7:00 - 15:00

Středa 7:00 - 17:00

Čtvrtek 7:00 - 15:00

Pátek 7:00 - 12:30

 

 

MOŽNOSTI CVIČENÍ NA OÚ:

KAZDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK PROBÍHÁ PRAVIDELNÉ CVIČENÍ ŽEN S IVOU OD 19.00-20.00 HODIN.

OD 18.00 PONDĚLÍ A ČTVRTEK -JÓGA...NUTNO OBJEDNAT

FITKO: PONDĚLÍ     17.00-20.00 HOD.

           ČTVRTREK   17.00-20.00 HOD.

 

ÚTERÝ OD 10.00 HOD.  CVIČENÍ S NEJMENŠÍM

                 15.30 HOD   CVIČENÍ DĚTI