Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

Realizované projekty

r. 2020 rekonstrukce kuchyně v MŠ

celkové náklady 3.212.274,55 Kč, získaná dotace z Ministerstva financí 2.588.597,-Kč

118616149 3180990975352832 5243507531398609412 o118644980 3180988395353090 5028110957633386306 n

118572597 3162853867166543 7711905020238530160 o118264404 3162853413833255 6201122100446569323 o

r. 2020 rekonstrukce místní komunikace v ul. Dlouhá, Ohrada

celkové náklady 5.370.181,24Kč získaná dotace ze Středočeského kraje - 1.235.000,-Kč

2020 ul.Dlouhá zahájení121011612 1630490623792998 5841524182864941468 n02b Kasal vjezd

02a Kasal vjezd 04 od ul.Alšova05c od ul.Bezručova konec

r. 2020 vybudování workoutového hřiště 

celkové náklady  93.958,-Kč financováno z rozpočtu obce

120996573 536356697215503 2870191065901219292 n121005259 378376939871878 344587712229975756 n121005274 631119677485812 6914513252736107899 n

r. 2020 oprava nohejbalového hřiště Ohrada

celkové náklady 390.116,10 Kč - financováno z rozpočtu obce Nová Ves I

121033291 699394907341757 603266779939804121 n121050660 709180339954991 2984194753979736052 n121031500 1828480873968005 2057326677558067171 n121027525 635815010436815 6464382127464299297 n

r. 2020 oprava zdi MŠ 

celkové náklady 128.006,-Kč financováno z rozpočtu obce Nová Ves I

r.2020 oprava místní komunikace ul. Jiráskova Nová Ves I

celkové náklady 6.992.348,86Kč - r rozpočtu Obce NOvá Ves I

121012797 333157331109988 4246587079465231380 n121029703 890810988117004 5176197881967274286 n121014484 733288540604871 6288940186896435353 n

r.2020 ozonový generátor WHITE 10000 a dva postřikovače HECHT 4112 - nadační příspěvek NADACE ČEZ  19.000,-

94424739 1162191530795960 5485164087329423360 n94404271 1162191574129289 4478585269687156736 n94639338 1162191554129291 8864576095354093568 n

 

r. 2019/2020 oprava Hřbitovní zdi

celkové náklady 713.164,-Kč - financováno z rozpočtu obce Nová Ves I

r. 2019 oplocení školní zahrady

1.123.182,73 Kč z rozpočtu obce Nová Ves I

r. 2019 oprava fasády kostela

finanční podpora Římskokatolické farnosti Kolín  420.000,-Kč z rozpočtu obce Nová Ves I 

r. 2019 oprava Tří křížů

celkové náklady 705.466,-Kč dotace z 

Ministerstva  zemědělství  249.865,-Kč

121040298 3640238342687093 3268130003266784165 n

 r. 2019 fianční dar pro hasiče Nováí Ves I z NADACE AGROFERT na zakaoupení defibrilátoru LIFEPAK 1000 AED v částce 44.820,-Kč

82431552 1086987558316358 2005895635860979712 n

r.2018 Úprava vstupu na hřbitov

celkové náklady 422.249,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství - Státní zemědělský intervenční fond ve výši 273.299,-Kč.

r. 2018 - finanční dar z Nadace Agrofert ve výši 30.000,-Kč na zakoupení 3ks Deva Patriot třívrstvých zásahových oblekůRealizované projekty - zásahové obleky hasičl

 

Oprava chodníků v roce 2018 

Realizované projekty - Oprava chodniků Kliknutím do obrázku se otevře nové okno s videem.

 

2018 - Bedřichova vyhlídka

celkové náklady stavby 1.502.873,58 Kč - získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech v celkové výši  746.549,-Kč

Projekt byl ukončen v roce 2018

Bedřichova vyhlídka 1  Bedřichova vyhlídka 2   Bedřichova vyhlídka 3 Bedřichova vyhlídka 4

r. 2018 herní prvky dětské hřiště na Ohradě

146.488,-Kč z rozpočtu obce Nová Ves I 

2018 - zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I

celková cena 10.238.937,69Kč - získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.331.766,65Kč , projekt byl ukončen 2018

Oprava chodníků      Oprava chodníků 2

2018- úprava vstupu na hřbitov

celkové výdaje 422.249,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství  -z programu údržba a obnova kulturních a venkonských prvků ve výši 273 299,-Kč. Projekt ukončen r. 2018

2017/2018 Projekt protipovodňových opatření 

finanční příspěvek obce Nová ves I vše výši 610.951,-Kč

2017 - Oprava krytu vozovky místní komunikace v obci Nová Ves I

Celkové výdaje projektu 1.510.885,56Kč, získana dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR -podpora rozvoje regionů byla 755.442,- Kč. Dokončeno v r. 2017

Oprava vozovky 1Oprava vozovky 2Oprava vozovky 3

2016- Oprava místních komunikací v obci NováVes I

Celkové výdaje projektu 2.188.001,-Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj- program obnovy venkova 997.500,-Kč. Jednalo se o opravu ul. Alšova, ul. Tylova a ul. Kněžská. Projekt byl dokončen v r. 2016.Oprava místních komunikací 1 Oprava místních komunikací 2 Oprava místních komunikací 3 Oprava místních komunikací 4 2016 - Územní plán

Celkové výdaje projektu 543.884,-Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj -podpora územně plánovacích dokumentací obcí 367.840,-Kč.

2015 - Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská

Celkové výdaje na projekt 2.050.227,77Kč, , získaná dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst - program obnovy venkova 1.687.346,14Kč. Projekt byl ukončen v r. 2016

Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská 12016 hejtman v N. Vsi Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská 2

 

2013- Čistírna odpadních vod v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu 18.662.047,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství 9.331.000,-Kč. Výstavba nové ČOV s kapacitou pro 1500 obyvatel. Projekt byl ukončen v r.  2014.

 2014 duben nová ČOV  2014 Nová ČOV - 2

 

2013-Zpomalovací semafor

Celkové výdaje projektu 400.000,-Kč, získaná dotace 200.000,-Kč TOYOTA/PEUGEOT/CITROËN AUTOMOBILE- spolufinancován Nadací Partnerství

2011-Snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu: 3.452.626,-Kč, získaná dotace Státní fond životního prostředí 2.780.843,-Kč. Zateplení fasády budovy, výměna žlabů a instalace tepelného čerpadla. Ukončení projektu 2012. 

 2011 - Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu 4.534.868,-Kč, získaná dotace Státní fond životního prostředí 3.130.146,60Kč. Zateplení fasády budovy, výměna žlabů a instalace tepelného čerpadla. Ukončení projektu 2011.

 Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nové Vsi I