Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

Realizované projekty

r.2023

Prázdninový kemp mládeže - fotbalové hřiště Nová Ves I 

14.8. 2023- 19. 8. 2023

finančně podpořen ve výši 10.000,-Kč 

od Mas Podlipansko, o.p.s.

OIP.jpg    thumbnail 56085182 65e8 4b84 8a13 86f24dd27377

r.2023                             

Nadace Agrofert - finanční příspěvek ve výši 30.000,-Kč na pořízení programu D25 Classci pro lesní požáry s batohem BAG 4H a 2xvak hasící ERMAK 25l

345030038 2003337446699539 4284466744247967201 n342806285 942125376935366 4452639464921619735 n344412809 765567325073119 4800964295577119061 n345630974 561782269388713 9053311287655853599 n

r.2022

"Zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I - II. etapa - MAS"  - Podstatou projektu je vybudování chodníků podél dvou místních komunikací. Cílem je zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení podmínek mobility obyvatelstva. Akce je spolufinancována Evropskou unií.

Plakat jpg

r.2021/2022  hasiči Nová Ves I od Nadace AGROFERT  finační příspěvek ve výši 30.000,-Kč na pořízení termokamery FLIR K45 ve výši

273613693 1646143662400742 1321123336246630126 n273766791 1646143492400759 4206285162870869720 n

273660992 1646143592400749 3562622205586498185 n 

r.2021 pořízení nádob na separovaný odpad

pro obce Nová Ves I. a Krupá

tento projekt byl spolufinancován EU-Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

celkové způsobilé výdaje: 2.256.582,-Kč

dotace EU: 1.918.095,-Kč (85%)

261593241 2638219363153286 2253805778998984512 n261629648 4285430094913261 579694641790659833 n262340264 1495465087501908 5790925917394898682 n262202258 329249945298728 2815871137117079375 nPořízení nádob na separovaný odpad Nova Ves VZOR page 001

datum zahájení realizace projektu 28.5.2021

datum plánovaného ukončení projektu 17.09.2021

řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

 

r. 2020 rekonstrukce kuchyně v MŠ

celkové náklady 3.212.274,55 Kč, získaná dotace z Ministerstva financí 2.588.597,-Kč

118616149 3180990975352832 5243507531398609412 o118644980 3180988395353090 5028110957633386306 n

118572597 3162853867166543 7711905020238530160 o118264404 3162853413833255 6201122100446569323 o

r. 2020 rekonstrukce místní komunikace v ul. Dlouhá, Ohrada

celkové náklady 5.370.181,24Kč získaná dotace ze Středočeského kraje - 1.235.000,-Kč

2020 ul.Dlouhá zahájení121011612 1630490623792998 5841524182864941468 n02b Kasal vjezd

02a Kasal vjezd 04 od ul.Alšova05c od ul.Bezručova konec

r. 2020 vybudování workoutového hřiště 

celkové náklady  93.958,-Kč financováno z rozpočtu obce

120996573 536356697215503 2870191065901219292 n121005259 378376939871878 344587712229975756 n121005274 631119677485812 6914513252736107899 n

r. 2020 oprava nohejbalového hřiště Ohrada

celkové náklady 390.116,10 Kč - financováno z rozpočtu obce Nová Ves I

121033291 699394907341757 603266779939804121 n121050660 709180339954991 2984194753979736052 n121031500 1828480873968005 2057326677558067171 n121027525 635815010436815 6464382127464299297 n

r. 2020 oprava zdi MŠ 

celkové náklady 128.006,-Kč financováno z rozpočtu obce Nová Ves I

r.2020 oprava místní komunikace ul. Jiráskova Nová Ves I

celkové náklady 6.992.348,86Kč - r rozpočtu Obce NOvá Ves I

121012797 333157331109988 4246587079465231380 n121029703 890810988117004 5176197881967274286 n121014484 733288540604871 6288940186896435353 n

r.2020 ozonový generátor WHITE 10000 a dva postřikovače HECHT 4112 - nadační příspěvek NADACE ČEZ  19.000,-

94424739 1162191530795960 5485164087329423360 n94404271 1162191574129289 4478585269687156736 n94639338 1162191554129291 8864576095354093568 n

 

r. 2019/2020 oprava Hřbitovní zdi

celkové náklady 713.164,-Kč - financováno z rozpočtu obce Nová Ves I

r. 2019 oplocení školní zahrady

1.123.182,73 Kč z rozpočtu obce Nová Ves I

r. 2019 oprava fasády kostela

finanční podpora Římskokatolické farnosti Kolín  420.000,-Kč z rozpočtu obce Nová Ves I 

r. 2019 oprava Tří křížů

celkové náklady 705.466,-Kč dotace z 

Ministerstva  zemědělství  249.865,-Kč

121040298 3640238342687093 3268130003266784165 n

 r. 2019 fianční dar pro hasiče Nováí Ves I z NADACE AGROFERT na zakaoupení defibrilátoru LIFEPAK 1000 AED v částce 44.820,-Kč

82431552 1086987558316358 2005895635860979712 n

r.2018 Úprava vstupu na hřbitov

celkové náklady 422.249,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství - Státní zemědělský intervenční fond ve výši 273.299,-Kč.

r. 2018 - finanční dar z Nadace Agrofert ve výši 30.000,-Kč na zakoupení 3ks Deva Patriot třívrstvých zásahových oblekůRealizované projekty - zásahové obleky hasičl

 

Oprava chodníků v roce 2018 

Realizované projekty - Oprava chodniků Kliknutím do obrázku se otevře nové okno s videem.

 

2018 - Bedřichova vyhlídka

celkové náklady stavby 1.502.873,58 Kč - získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj - Národní program podpory cestovního ruchu v regionech v celkové výši  746.549,-Kč

Projekt byl ukončen v roce 2018

Bedřichova vyhlídka 1  Bedřichova vyhlídka 2   Bedřichova vyhlídka 3 Bedřichova vyhlídka 4

r. 2018 herní prvky dětské hřiště na Ohradě

146.488,-Kč z rozpočtu obce Nová Ves I 

2018 - zvýšení bezpečnosti chodců v Nové Vsi I

celková cena 10.238.937,69Kč - získaná dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 4.331.766,65Kč , projekt byl ukončen 2018

Oprava chodníků      Oprava chodníků 2

2018- úprava vstupu na hřbitov

celkové výdaje 422.249,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství  -z programu údržba a obnova kulturních a venkonských prvků ve výši 273 299,-Kč. Projekt ukončen r. 2018

2017/2018 Projekt protipovodňových opatření 

finanční příspěvek obce Nová ves I vše výši 610.951,-Kč

2017 - Oprava krytu vozovky místní komunikace v obci Nová Ves I

Celkové výdaje projektu 1.510.885,56Kč, získana dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR -podpora rozvoje regionů byla 755.442,- Kč. Dokončeno v r. 2017

Oprava vozovky 1Oprava vozovky 2Oprava vozovky 3

2016- Oprava místních komunikací v obci NováVes I

Celkové výdaje projektu 2.188.001,-Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj- program obnovy venkova 997.500,-Kč. Jednalo se o opravu ul. Alšova, ul. Tylova a ul. Kněžská. Projekt byl dokončen v r. 2016.Oprava místních komunikací 1 Oprava místních komunikací 2 Oprava místních komunikací 3 Oprava místních komunikací 4 2016 - Územní plán

Celkové výdaje projektu 543.884,-Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj -podpora územně plánovacích dokumentací obcí 367.840,-Kč.

2015 - Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská

Celkové výdaje na projekt 2.050.227,77Kč, , získaná dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst - program obnovy venkova 1.687.346,14Kč. Projekt byl ukončen v r. 2016

Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská 12016 hejtman v N. Vsi Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská 2

 

2013- Čistírna odpadních vod v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu 18.662.047,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství 9.331.000,-Kč. Výstavba nové ČOV s kapacitou pro 1500 obyvatel. Projekt byl ukončen v r.  2014.

 2014 duben nová ČOV  2014 Nová ČOV - 2

 

2013-Zpomalovací semafor

Celkové výdaje projektu 400.000,-Kč, získaná dotace 200.000,-Kč TOYOTA/PEUGEOT/CITROËN AUTOMOBILE- spolufinancován Nadací Partnerství

2011-Snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu: 3.452.626,-Kč, získaná dotace Státní fond životního prostředí 2.780.843,-Kč. Zateplení fasády budovy, výměna žlabů a instalace tepelného čerpadla. Ukončení projektu 2012. 

 2011 - Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu 4.534.868,-Kč, získaná dotace Státní fond životního prostředí 3.130.146,60Kč. Zateplení fasády budovy, výměna žlabů a instalace tepelného čerpadla. Ukončení projektu 2011.

 Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nové Vsi I