Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

realizované projekty

Podporované projekty 2017/2018 

logo EU PRV

   Logo leaderlogo PRV

 

 

Realizace projektu "Modernizace manipulační techniky" žadatele Ing. Miloslava Zapletala (IČ: 42756189) byla podpořena z Programu rozvoje venkova – operace 19.2.1. v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje „Společně 2014+“ pro území MAS Podlipansko. Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, činí 1.900.000,- Kč, dotace činí 950.000,-Kč, z čehož 64 % je příspěvek EU a 36 % je příspěvek z národních zdrojů. Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku. Nákup manipulační techniky, konkrétně teleskopického manipulátoru JCB 541-70, umožní efektivní a ekologickou manipulaci s hmotami v podniku žadatele. (viz. foto)

foto PP 2 

Vyjádření žadatele: "K čerpání dotačních prostředků jsem využil metodu Leader. Administraci projektu zabezpečovala MAS Podlipansko o.p.s.. Tento postup je pro žadatele vstřícnější a jednodušší, protože většina komunikace a administrativy probíhá na místní úrovni. Při spolupráci s MAS Podlipansko bych vyzdvihl bezproblémovou a rychlou komunikaci, předávání přesných informací, což v konečném důsledku zvýšilo úspěch žádosti. Zvlášť děkuji projektové manažerce Ing. Kateřině Pospíšilové."

 PODLIPANSKO LOGO COLOR1

 

 2017 - Oprava krytu vozovky místní komunikace v obci Nová Ves I

Celkové výdaje projektu 1.510.885,56Kč, získana dotace s Ministerstva pro místní rozvoj ČR -podpora rozvoje regionů byla 755.442,- Kč. Projekt byl dokončen v r. 2017. 

IMG 20170804 WA0013

IMG 20170804 WA0016IMG 20170804 WA0006IMG 20170908 114611

2016- Oprava místních komunikací v obci NováVes I

Celkové výdaje projektu 2.188.001,-Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj- program obnovy venkova 997.500,-Kč. Jednalo se o opravu ul. Alšova, ul. Tylova a ul. Kněžská. Projekt byl dokončen v r. 2016.

DSC 6338DSC 6340 3DSC 1209DSC 1206

 2016 - Územní plán

Celkové výdaje projektu 543.884,-Kč, získaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj -podpora územně plánovacích dokumentací obcí 367.840,-Kč.

2015 - Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Nová Ves I, ulice Kolínská

Celkové výdaje na projekt 2.050.227,77Kč, , získaná dotace ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst - program obnovy venkova 1.687.346,14Kč. Projekt byl ukončen v r. 2016

DSC 0303

DSC 03992016 hejtman v N.Vsi013

2013- Čistírna odpadních vod v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu 18.662.047,-Kč, získaná dotace z Ministerstva zemědělství 9.331.000,-Kč. Výstavba nové ČOV s kapacitou pro 1500 obyvatel. Projekt byl ukončen v r.  2014.

 2014 duben nová ČOV03 2014 Nová ČOV05

 

2013-Zpomalovací semafor

Celkové výdaje projektu 400.000,-Kč, získaná dotace 200.000,-Kč TOYOTA/PEUGEOT/CITROËN AUTOMOBILE- spolufinancován Nadací Partnerství

2011-Snížení energetické náročnosti Mateřské školy v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu: 3.452.626,-Kč, získaná dotace Státní fond životního prostředí 2.780.843,-Kč. Zateplení fasády budovy, výměna žlabů a instalace tepelného čerpadla. Ukončení projektu 2012. 

 2011 - Snížení energetické náročnosti Základní školy v Nové Vsi I

Celkové výdaje projektu 4.534.868,-Kč, získaná dotace Státní fond životního prostředí 3.130.146,60Kč. Zateplení fasády budovy, výměna žlabů a instalace tepelného čerpadla. Ukončení projektu 2011.

3 2011 ZŠ