Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Aktuálně

Mapování

Informace Katastrálního úřadu (.pdf/1,9 MB)

Hledání

Úvodem

 

 

výsledky voleb EP

Výsledky hlasování za územní celky | volby.cz

 

 

14.6.2024 Bitva u Kolína

18.00 hod.  hraje Starostova dvanáctka

20.30 hod. ukázka nočního střetu předsunutých stráží

21.00 hod. hraje kapela Unikát

 

 

***  Ohlédnutí do historie hasičů v Nové Vsi I (.pdf/1,9 MB

 

*sběrné místo otevřeno

    1.3.- 31.3. 

    1.11. - 30.11.

středa od 15.00-16.30

sobota 9.30 - 11.00

 

od 1.4.   -30.11.

středa  17.00-18.30 

sobota 9.30-11.00

pd 1.12.-28.2. sběrné místo uzavřeno

  

 *důležité oznámení 

dle plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace č. usnesení 42/2016 ze dne 1.6. 2016 je u poplatku za kanalizaci rozhodující počet členů domácnoti bez ohledu na trvalé bydliště. Každý, kdo v Nové Vsi I a na Ohradě bydlí, platí poplatek za kanalizaci.

Pokod nemáte přípojku kanalizace, jste povinni doložit protokol o vodotěsnosti septiku a doklady o likvidaci splaškových odpadních vod!

Upozorňujeme, že na sběrné místo smějí vyvážet odpad pouze lidé s trvalým pobytem v obci Nová Ves I a Ohrada. Prokázat se budou muset platným OP!!!

*informace 

změna v položkách rozpočtové skladby pro místní poplatky od 1.1.2022 - dle vyhlášky č,. 412/2021 Sb. se ruší položka "1340-poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů" a s účinností od 1.1. 2022 tuto položku nahrazuje položka "1345" - příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodaření a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

* upřesnění k vydávání známek na komunální odpad

1-4 lidi v nemovitosti  1známka

5-8 lidí v nemovitosti 2známky

nebo možnost další známku dokoupit za 1000,-Kč.

 

https://www.vhskolin.cz/uredni-deska/ 

  

* aktuální informace a letáky z oblasti evidence obyvatel 

https://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx

* přehled nejdůležitějších inforamcí o vydání OP a cestovních pasů 

https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

 

* Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Ing. Bc. Jiří Kubela, telefon + 420 725 980 725, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   

Bližší informace naleznete přímo na internetových stránkách ÚOOU: https://www.uoou.cz/9-poverenec-pro-nbsp-ochranu-osobnich-udaju/d-27280/p1=1573   

Novoveské listy

Archiv Novoveských listů >>> 

Obec leží v rovinatém terénu středního Polabí, na úpatí osamělého návrší Bedřichov 279m.  Severovýchodně od vsi je za železniční tratí staré řečiště Labe, kde jsou po obou březích napřímeného umělého koryta zbytky někdejší labské nivy, prostoupené lužními lesy i částmi starých labských meandrů s bohatou flórou i faunou. Tato krajina ještě stále nabízí plno možností odpočinku, jak pasivního, tak aktivního. 

 Dominantou obce je původně gotický kostel sv. Václava, přestavěný roku 1835 a v  roce 1995 byla provedena rekonstrukce věže kostela sv. Václava. 

 Na začátku tisíciletí má katastrální území obce Nová Ves I rozlohu 1120ha a v současné době čítá včetně částí Ohrada, Klavary a Chaloupky 1200 obyvatel. Poslední přidělené číslo domu v Nové Vsi I je čp. 297 a na Ohradě čp. 168. 

V současnosti je v obci fungující Základní škola Prosperity (1. až 5. třída) a Mateřská škola.

Že obec skutečně žije, o tom svědčí celá řada aktivit a fungování spolků. Keramikou, jež má za sebou prodejní výstavy, jarmarky, adventní betlém a především nadšené malé i velké amatérské umělce počínaje. Společně s oslavou bitvy u Kolína se staly tradicí „Běhy krajem bitvy u Kolína", kde se každoročně akce účastní více závodníků. Ani spolky nezůstávají pozadu, Ohradská beseda úspěšně organizuje Staročeské máje, rybáři se vzorně starají o naše rybníky a ještě nezapomínají na mladou generaci a pořádají pro ni závody v rybolovu. Sbor dobrovolných hasičů nás chrání nejen před požáry, ale také zajišťuje různé akce nejen pro děti, tak i pro nás dospělé. Sportovní aktivity jsou u nás také na slušné úrovni, v prostorách obecního úřadu je dvakrát v týdnu otevřena posilovna a společné cvičení žen. I široká základna stolního tenisu využívá tyto prostory k tréninkům a zápasům v okresním žebříčku. V žádném případě nemůžeme zapomenout na fotbalisty. Vždyť každý víkend mají tolik nadšených fanoušků, kteří je chodí podporovat.

 

Pojďte s námi na virtuální prohlídku obce

Virtuální prohlídka - Odkaz na stránky virtuálních prohlídek