Logo EU

Obec Nová Ves I
Příjemce dotace z fondu EU


| Domů |

Vítejte na domovských stránkách středočeské obce Nová Ves I

 

Kostel v Nové Vsi I

Oznámení

 

Informace o zahájení sběru bioodpadu v roce 2017
Svoz bioodpadu bude zahájen od 14. 04. 2017
Termíny svozu bioodpadu:

14.04. | 28.04. | 12.05. | 26.05. |09.06. | 23.06. | 07.07. | 21.07. | 04.08. | 18.08. |

01.09. | 15.09. | 29.09. | 13.10. | 27.10. | 10.11. | 24.11. |

 

Revize kotlů - seznam oprávněných firem >>>

 

Obec leží v krásném úseku Labe, kde jsou po obou březích napřímeného umělého koryta zbytky někdejší labské nivy, prostoupené lužními lesy i částmi starých labských meandrů s bohatou flórou i faunou. Tato krajina ještě stále nabízí plno možností odpočinku, jak pasivního, tak aktivního.

V současnosti je v obci fungující Základní škola (1. až 5. třída) a mateřská škola, která je dvoutřídní.

V Klavarech byla dokončena stavba malé vodní elektrárny. V roce 1995 byla provedena rekonstrukce věže kostela sv. Václava. Obnova mohyly na vrchu Bedřichov a její uvedení do původního stavu byla zahájena roku 2000.

Obci se podařilo realizovat výstavbu čističky odpadních vod která byla zkolaudována roku 1998. Následná výstavba kanalizace byla na Ohradě dána do provozu v roce 2000 a v Nové Vsi je dokončena v roce 2001.

Na konci tisíciletí má katastrální území obce Nová Ves I rozlohu 1820 ha a čítá, včetně částí Ohrada, Klavary a Chaloupky 1071 obyvatel. Poslední přidělené číslo domu v Nové Vsi je čp. 270, na Ohradě čp. 128. V novém územním plánu obce se počítá s dalším rozšířením podnikatelských aktivit a zároveň se řeší rozšíření bytové zástavby.

 

 

Novoveské listy >>> (.pdf/4,8 MB) - prosinec 2016

Novoveské listy >>> (.pdf/7,6 MB) - Září 2016

Novoveské listy >>> (.pdf/3,0 MB) - březen 2016

Novoveské listy >>> (.pdf/4,6 MB) - prosinec 2015

Novoveské listy >>> (.pdf/4,2 MB)

Novoveské listy >>> (.pdf/2,6 MB)

Novoveské listy >>> (.pdf/7,2 MB)

 

Virtuální prohlídka obce >>>
Kalendář 2010

Kalendář k
720. výročí
první písemné
zmínky o obci

 

Ke stažení
ve formátu .pdf

(3 MB) 

Pamětní list

k 720. výročí
první písemné zmínky o obci

 

Ke stažení

ve formátu .pdf
(9,5 MB) 

Domů | Privacy Policy | Accessibility | Odkazy | Kontakty | Nahoru

Copyright obec Nová Ves I © 2000
Design by Webstudio JV-Arms © 1999 - 2007
Poslední aktualizace 27.02.2017
Webmaster