Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Výbory

 Složení výborů

 Starosta obce

Ing. Miloslav Zapletal

Místostarosta s pravomocemi:

a) zastupovat starostu obce v jeho nepřítomnosti
b) zodpovídá za kontrolu příspěvkových organizací Základní škola Nová Ves I
c) zodpovídá za údržbu veřejných prostranství v Nové Vsi I a na Ohradě

Jaroslav Ryšánek

Petr Čech   

 Předseda finančního výboru 

 Jiří  Vrkota      

 členové

 Drahomíra Fořtová   

 

 Jiří Voslář

 Předseda kontrolního výboru

 Josef Keltner

 členové

 Radka Hladíková

 

 Miloslav Srb

 Předseda stavební komise      

 Petr Čech

 členové

 Jiří Volavka

Alexandr Hájek DiS

 Předseda komise pro sport a mládež

 Jiří Vrkota

 člen

 Marcela Převrátilová

 

 Miroslav Březina