Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Středočeská obec, okr. Kolín

Hledání

- Zadejte datum z kalendáře
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.04.2020 06.05.2020 oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povyhy - stanovení přechodné úpravy provozu
Marcela Převrátilová
20.04.2020 31.05.2020 veřejná vyhláška
Marcela Převrátilová
23.03.2020 26.03.2020 dodatečná informace k výběrovému řízení
Marcela Převrátilová
18.03.2020 30.04.2020 záměr obce Nová Ves I
Marcela Převrátilová
17.03.2020 30.04.2020 oznámení z FÚ
Marcela Převrátilová
13.03.2020 30.06.2020 neznámý vlastník
Marcela Převrátilová
04.03.2020 19.03.2020 oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu
Marcela Převrátilová
03.03.2020 18.03.2020 Rozhodnutí
Marcela Převrátilová
24.02.2020 25.03.2020 oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pňov a v k.ú. Předhradí
Marcela Převrátilová
19.02.2020 05.03.2020 oznámení veřejnou vyhláškou-opatření obecné povahy - stanovení přechdné úpravy provozu
Marcela Převrátilová
12.02.2020 30.04.2020 finanční úřad pro Středočeský kraj - inforamce pro veřejnost
Marcela Převrátilová
27.01.2020 11.02.2020 rozhodnutí -schválení změny obecní a katastrální hranice mezi k.ú. Nová Ves I, k.ú Veltruby a k.ú. Hradisťko
Marcela Převrátilová
24.01.2020 10.02.2020 oznámení o ustanovení opatrovníka - Ko PÚ Pňov a KoPú Předhradí LV 211 v kú Nová Ves I
Marcela Převrátilová
08.01.2020 23.01.2020 rozhodnutí - rekonstrukce místní komunikace v ul. Dlouhá, Ohrada + veřejné osvětlení
Marcela Převrátilová
08.01.2020 23.01.2020 veřejná vyhláška - územní plán Pňov-Předhradí
Marcela Převrátilová
30.12.2019 14.01.2020 veřejná vyhláška -opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I.třídy
Marcela Převrátilová
16.12.2019 31.12.2019 posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru I/38 Poděbrady(D11) - Kolín přeložka
Marcela Převrátilová
16.12.2019 31.12.2019 oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Pňov a Ko PÚ Předhradí
Marcela Převrátilová
28.11.2019 13.12.2019 oznámení o zahájení společného územního řízení - veřejná vyhláška
Marcela Převrátilová
04.11.2019 19.11.2019 veřejná vyhláška k pozvánce na projednání druhé verze návrhu pozemkových úprav v k.ú. Pňov
Marcela Převrátilová