Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies, sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.  
Levé tlačítko pro souhlas, pravé pro více informací

 

Obec Nová Ves I

Veřejnoprávní smlouvy

Označení (jednací číslo): VS

Popis (anotace):

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Vypořádání veřejnoprávní slouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu DSO


Vyvěšeno: 11.04.2017

Sejmuto: 26.04.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Marcela Převrátilová